STUDIE – Vliv lokální aplikace nanokrystalického stříbra na hojení parodontálních kapes

Autorkou je Hana Hlávková, která pracovala pod vedením MVDr. Tomáše Fichtela, Ph.D., na Veterinárně farmaceutické univerzitě v Brně.

Na našich stránkách uvádíme jen některé pasáže, které se týkají přímo nanokrystalického stříbra. Celá práce  je k dispozici ke studiu po domluvě s autorkou, případně se školitelem, na VFU.

Závěry této práce byly potvrzeny řadou zpětných reakcí uživatelů našeho přípravku TraumaPet® oral gel Ag a stejně pozitivní reakce byly i od uživatelů zubní pasty TraumaPet® Stoma Ag.


Experimentální potvrzení účinnosti stříbra ve veterinárních přípravcích

Oblast nanotechnologií se dynamicky rozvíjí a využití nanokrystalického stříbra ve veterinární medicíně se rozšiřuje. Naše studie je v oblasti veterinární parodontologie pilotní a otevírá prostor dalším pracím. Parodontitida je velmi aktuálním problémem v praxi malých zvířat a spolu se současnou antibiotickou politikou si žádá nové metody terapie. Studie provedené na větším počtu zvířat, ideálně stejné rasy nebo váhové skupiny a věku by mohly potvrdit naše výsledky a rozšířit je o vliv plemene či stáří na hojení parodontu. V klinické praxi je ale problémem získat dostatečný počet pacientů splňujících podmínky studie. Zajímavým námětem na další práce je i ovlivnění současného podávání systémových antibiotik a lokální aplikace nanokrystalického stříbra na hojení parodontálních defektů, neboť stříbro má schopnost potencovat účinek antibiotik (Park a kol. 2009). Případná možnost zkrátit antibiotickou léčbu nebo snížit dávku účinné látky se stejným výsledkem a bez rizika vzniku rezistence by byla pro pacienta prospěšná z pohledu nežádoucích účinků i doby terapie.

Mukoadhezivní gel s nanokrystalickým stříbrem se při terapii parodontitidy osvědčil. Základem zůstává precizní ošetření parodontu v celkové anestezii. Velmi důležitou roli hraje i následná domácí péče. První dny po ošetření může být dutina ústní podrážděná, proto je někdy čištění zubním kartáčkem problematické. Pro toto období je ideální gel s nanokrystalickým stříbrem, který je aplikován prstem na korunky zubů a dásně. Působí hojivě a zklidňuje zanícené dásně, takže je možné po krátké době navyknout psa na denní čištění zubním kartáčkem.

Tato odborná práce se zabývá hojením parodontálních defektů a využitím nanokrystalického stříbra po profesionálním ošetření. Základem terapie parodontitidy je konzervativní ošetření parodontu, během kterého je odstraněn zubní kámen a plak. Bakterie zubního plaku jsou vyvolávající příčinou onemocnění, proto je nutná prevence a zabránění vzniku, případně narušení přítomného biofilmu. Na bakterie reaguje makroorganismus a v důsledku imunitní odpovědi dochází k destrukci parodontálních tkání a k tvorbě defektů. To je důvodem, proč jsou antibakteriální a antiinflamatorní přípravky účinné v terapii parodontitidy.

Nanokrystalické stříbro je novou látkou užívanou i ve veterinární medicíně. Rozvoj nanotechnologií umožnil využít antivirotické, antifungální, antibakteriální a antiinflamatorní vlastnosti AgNPs. Částice stříbra o velikosti 10 – 100 nm navíc působí nejen na volné bakterie, ale i na biofilm, který je mnohem odolnější, a také potencují účinky antibiotik.

Na základě těchto znalostí byl připraven mukoadhezivní gel s nanokrystalickým stříbrem, který zaručuje přilnutí i k vlhkým dásním po dobu minimálně dvou hodin. Zjistit účinnost gelu bylo cílem této studie. Bylo do ní zapojeno 16 psů po parodontálním ošetření na Klinice chorob psů a koček VFU Brno. Na dva špičáky byl gel aplikován dvakrát denně a zbylé dva špičáky tvořily kontrolní skupinu. Hodnoty hloubky parodontálních kapes všech čtyř zubů byly zaznamenány v den profesionálního ošetření a týden po něm. Po zjištění, že není významný rozdíl mezi hloubkami defektů na jednotlivých zubech v den 0, byl pomocí párového t-testu zhodnocen rozdíl hodnot v den profesionálního ošetření a v den 7. Během týdne došlo k hojení všech parodontálních kapes, ovšem u zubů ošetřovaných nanokrystalickým stříbrem bylo významně větší (P<0,001) než u kontrolních (P=0,028 a P=0,006). Potvrdil se tak předpoklad, že gel s nanokrystalickým stříbrem má pozitivní vliv na hojení parodontálních kapes a je vhodný k terapii parodontitidy po konzervativním ošetření.

Závěry práce:

Cílem této práce bylo ověřit účinnost nanokrystalického stříbra při hojení parodontálních kapes. Aplikace gelu s nanokrystalickým stříbrem probíhala po profesionálním ošetření parodontů a trvala sedm dní. Při kontrole po jednom týdenu byly porovnávány hodnoty parodontálních defektů v den 0 a v den 7 na dvou špičácích ošetřovaných nanokrystalickým stříbrem a na dvou špičácích ponechaných bez aplikace. Na počátku studie, po konzervativním ošetření parodontu, nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinou zubů ošetřovaných a kontrolních. Po týdnu nastalo hojení parodontálních kapes u všech čtyř zkoumaných zubů, ovšem u skupiny ošetřované gelem s nanokrystalickým stříbrem byla změna velmi významná (P<0,001), zatím co u kontroly nikoliv (P=0,028 a P=0,006).

Na základě naší práce můžeme říci, že gel s nanokrystalickým stříbrem má pozitivní vliv na hojení parodontálních kapes a lze jej doporučit jako vhodný přípravek k domácí péči po profesionálním ošetření parodontu.

 

 

 

 

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít